nav-left cat-right
cat-right

Program Zelená úsporám

Úspora energie Každý vlastník nebo stavitel rodinných a bytových domů může požádat o dotaci ze Zeleného programu. Žádosti je potřeba doručit do 30. 6. 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. Dotaci je možné využít jak pro rekonstrukce, tak i novostavby v případě kvalitního zateplování, náhrady neekologického vytápění nebo výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Odkud je financována Zelená úsporám?

Celý program je financován z finančních prostředků získaných prodejem emisních kreditů Kjótského protokolu. Jsou očekávány finanční prostředky až ve výši 25 miliard korun.

Zelená úsporám pro objekty rekreační nebo průmyslové

Není možné využít program Zelená úsporám pro objekty rekreačního charakteru nebo průmyslové objekty. Podpora je poskytovaná pouze pro zařízení instalovaná v obytných domech či obytných objektech.

O dotaci může žádat (každý kdo podléhá daňové povinnosti dle zákona č. 338/1992 Sb.):

  • fyzická osoba pro svou domácnost
  • společenství vlastníků bytových jednotek
  • bytové družstvo
  • město či obec
  • podnikatelský subjekt
  • právnická osoba

Jak žádat o dotaci Zelená úsporám

O dotaci je možné zažádat dvěma způsoby buď před realizací projektu nebo po realizaci projektu. Každý typ žádosti má svá specifika a je potřeba postupovat podle konkrétního postupu.

Kde žádat o dotaci

Žádat je možné na všech krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí.

Na co je možné žádat dotaci

Pokud plánujete rekonstrukce nebo novostavbu v některé z následujících oblastí, tak si projděte podrobně celý proces zaslání žádosti nebo kontakujte stavební firmu, která je schopná veškeré formality vyřídit.

Hlavní oblasti

  • úspora energie a vytápění
  • podpora pasivních novostaveb
  • využití obnovitelných zdrojů pro vytápění

Neváhejte a požádejte si o dotaci www.zelenauspo­ram.cz.

Komentování bylo uzavřeno.