nav-left cat-right
cat-right

Jak na pronájem bytu, domu či garáže

Vlastnictví nemovitostí je v dnešní době velmi populární. Někdo investuje do koupě vlastního bydlení, jiný zase bere nákup nového bytu jako výhodnou investici. Nepotřebnou nemovitost můžete v krátké době pronajmout. Pokud si to dostatečně propočítáte může nájem snadno zaplatit splátky hypotéky během několika let. Podívejme se však na některá úskalí pronájmu. 

Navenek může působit pronájem nemovitostí jako pohodlný výdělek bez jakékoliv další práce. Stačí podepsat smlouvu a pak každý měsíc na účtu očekávat domluvený měsíční nájem. Problémům je však třeba předcházet a je dobré mít smluvně podchycené ty nejdůležitější, které mohou nastat.

Kauce

Podle občanského zákoníku můžete vybírat kauci v hodnotě až tří měsíčních nájmů. Pronajímatel je chráněn v případě špatné platební morálky pronajímatele. Kauci je třeba vrátit po skončení nájmu buď celou nebo její poměrnou část. Odečítají se všechny neuhrazené pohledávky a to nejpozději měsíc po předání a vyklizení bytu. Dlužené pohledávky musí nájemce písemně uznat nebo jsou pronajímateli uznány soudem.

Písemná smlouva o pronájmu

I když občanský zákoník požaduje písemnou smlouvu jen u nájmu bytu, je vhodné ji podepsat i v případě nájmu domu, pozemku nebo garáže. Je zde vymezena doba po kterou bude nájemní smlouva uzavřena, často se uzavírá i na kratší úseky 3–6 měsíců (případně na jeden rok) s automatickým prodloužením, pokud jedna ze stran nájem nevypoví.

V případě pronájmu pozemku je chráněn i nájemce. I když nájem končí uplynutím doby, po kterou byl sjednán je nájmce chráněn v případě, pokud pokračuje v užívání nemovitosti, která je postavena na pozemku. Pronajímatel musí podat návrh na vyklizení do 30 dnů k soudu, jinak se smlouva o nájmu pozemku automaticky prodlužuje o stejnou dobu na kterou byla původně sjednána (maximálně však na 1 rok).

Vzor nájemní smlouvy

V nájemní smlouvě musí být stanoveny smluvní strany a určen předmět smlouvy (číslo bytu, parcely nebo bytu). Následně jsou formulovány práva a povinnosti podnájemce a podnajímatele. Je potřeba vycházet a držet rámec dle občanského zákoníku. V závěru je třeba smlouvu doplnit o podpisy všech zúčastněných stran.

Vzor nájemní smlouvy ke stažení (pdf, 442 kb)

Platnost smlouvy na dobu určitou

Částečnou ochranou majitele nemovitosti je sepsání smlouvy na dobu určitou s automatickým prodloužením, pokud smlouvu nevypoví jedna ze zúčastněných podepsaných stran. Majitel se tak nemusí obávat obtíží, kdy není možné neplatící nájemníky vystěhovat.

Předávací protokol

V některých případech je dobré ke smlouvě připojit předávací protokol, který popisuje stav zařízení celého domu či bytu. Eviduje jednotlivé spotřebiče a další zařízení. Stejně tak může být v protokolu uveden stav elektroměru, plynu a vody. Někdy se také uvádí počet předaných klíčů.

Nájem je zdanitelným příjmem

Příjem z pronájmu je automaticky zdanitelným příjmem. Každý rok je potřeba do konce března následujícího roku podat daňové přiznání. Pronajímatel se nestává automaticky podnikatelem a není nucen si hned pořizovat živnostenský list. Pořízení živnostenského oprávnění je nutné až v případě, pokud jsou s nájmem spojeny další ubytovací služby (například podávání snídaně) a jde o nájem krátkodobý.

Do nákladů je možné uvést skutečné náklady spojené s údržbou a provozem dané nemovitosti nebo paušální výdaje ve výši 30%.

Komentování bylo uzavřeno.