nav-left cat-right
cat-right

Změny daň z nemovitosti rok 2009

Paragrafy Do loňského roku 2008 byli majitelé novostaveb mladších než 15 let osvobozeni od placení daně z nemovitosti. Stačilo jen po nabytí nemovitosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a na 15 let neplatit žádné poplatky. To se změnilo od letošního roku. 

Tato povinnost vzniká všem, kteří již v roce 2008 získali nějakou nemovitost. Je třeba přijít na nejbližší finanční úřad a podat si přiznání k dani z nemovitosti.

Pokud tuto informaci čtete až teď, tak nezoufejte. Pokud vám již byla daň prominuta v roce 2008, tak je možné tuto výhodu čerpat naposled v letošním roce a daň z nemovitosti začít platit až příští rok 2010.

Příklad z ministerstva financí přímo říká:

Osvobození u nových staveb obytných domů nebo bytů v nových stavbách obytných domů podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, již přiznané v předchozích zdaňovacích obdobích, se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008). Ve zdaňovacím období roku 2010 již toto osvobození nelze poskytnout. Od 1.1.2009 přitom již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavbynebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později.

Osvobození staveb po zateplení na základě stavebního povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona o daniz nemovitostí, již přiznané v předchozích zdaňovacích obdobích, se v případech, kdy dosud neuplynula zákonná lhůta pěti let počínaje rokem následujícím po provedení zateplení, poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím obdobíroku 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byluplatněn v daňovém přiznání na rok 2008). Od 1.1.2009 přitom již nelze nově přiznat nárok na osvobození stavby, u níž bylo na základě stavebního povolení provedeno zateplení v průběhu roku 2008 nebo později.

Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, zůstává i nadále zachováno v původním rozsahu.

Všechny změny si můžete přečíst přímo na stránkách ministerstva ve Změnách v dani z nemovitosti od 1.1.2009.

Na stránkách ministerstva najdete případně i všechny potřebné formuláře.

Komentování bylo uzavřeno.